Loveshoppen logo

Svenska Män + AI-robotar = Sex

AI-robot

AI-robotar är ett omdiskuterat ämne som både intresserar och skrämmer. Men hur ser egentligen Sveriges befolkning på den tekniska utveckling som sker och i vilket syfte är vi intresserade av att använda AI-robotar? Enligt LELOs Onanirapport är en tredjedel av Sveriges män öppna för att ha sex med en AI-styrd sexrobot i framtiden medan kvinnor är betydligt mer skeptiska.

Vill AI-robotar förgöra mänskligheten eller rädda världen? Kan de ha egna tankar och känslor? Oavsett vad man tror om framtiden har LELO nu tagit tempen på svenskarna och våran inställning till robotsex. Trots att kvinnor idag är överrepresenterade användare av elektroniska sexleksaker verkar en framtid med AI-sexleksaker vara mer intressant för männen, där 34 procent är öppna för att ha sex med en AI-styrd sexrobot i framtiden.

Männen uppger att de största fördelarna med digitalt sex är att det blir enklare att leva ut sina sexuella fantasier (22%) följt av att man kan ha sex när man vill (16%) och med vem man vill (15%). 14 procent av männen uppger även att det skulle vara fördelaktigt att slippa anpassa sexet efter någon annan.

– Det kommer bli otroligt intressant att följa utvecklingen på sexleksaksmarknaden. Teknik som idag ses som en självklarhet kunde man inte ens föreställa sig för bara några år sedan. Vibratorn som förr var otymplig och behövde kopplas in i uttag med en sladd har idag ersatts av fjärrstyrda eller till och med app-styrda sexleksaker, och teknik som t.ex. lufttrycksvibratorer har bara några år på nacken.

Det är svårt att säga vad som är troligt att se på marknaden i framtiden, men det är onekligen intressant att få insyn i hur svenskarna ser på framtidens möjligheter när det kommer till just sexleksaker, säger Jenny Peura, marknads- och kommunikationschef på LELO, Sverige.

LELO ligger i framkant vad det gäller produktutveckling och ny teknik och har redan idag sexleksaker som styrs med hjälp av app eller fjärrkontroll.

Trots att endast elva procent av kvinnorna kan tänka sig ha sex med en AI-styrd sexrobot kan 46 procent tänka sig använda en AI-styrd sexleksak, likt en vibrator som styr din orgasm.

Motsvarande siffror hos männen är 44 procent. Fler män (26%) än kvinnor (19%) uppger att de inte är intresserade då de vill ha mänsklig kontakt.

Om undersökningen:
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo på uppdrag av LELO. Statistiken samlades in 7–11 mars 2022. I undersökningen tillfrågades 4 628 respondenter från Sverige i åldrarna 18–79 år och resultatet är riksrepresentativt.


© Copyright 2023 - Sitemap
Cookies
crossmenu