Loveshoppen logo

Undersökning visar att svenskar tycker sexuella stigmat minskat

svenskar tycker sexuella stigmat minskat

För 20 år sedan hade det omtalade Sex and the City-avsnittet The Turtle and the Hare haft premiär. Svenskarna utmanades i sättet de såg på sex, onani och relationer men mycket var nytt och ännu främmande för många.

Nu har LELOs undersökning Onanirapporten 2023 frågat svenskarna om hur de tror vi ser på dessa ämnen idag – jämfört med för 20 år sedan – och det visar att många svenskar upplever att användandet av sexleksaker ökat. Många ser även framsteg inom ämnen som HBTQI+, ålder och öppenhet.

I Sex and the Citys uppföljare And Just Like That fick tittarna nyligen se Seema Patel använda LELOs dyraste sexleksak Inez, till ett värde av 150 000 kronor. Men om man backar bandet till 2003 hade ett av Sex and the Citys mest omtalade avsnitt haft premiär, där nyfikna serietittare fått följa Charlottes växande intresse för rabbit-vibratorn.

Nyligen hade både tv och internet blivit nya forum att finna kärleken på och vanor kring sex, onani och relationer hade börjat utmanas.

I år är det även 20 år sedan det svenskgrundade varumärket för intima designprodukter, LELO, lanserades och i undersökningen Onanirapporten 2023 fick respondenterna ge sin syn på de senaste två decenniernas förändringar.

Resultatet visar att svenskarna är eniga kring att våra vanor och synen kring relationer, sex och onani har förändrats under de senaste 20 åren. Hela 92 procent av svenskarna uppger nämligen detta, men skillnaderna gällande vad vi ser förändring kring är stora mellan åldersgrupperna.

Bland personer i åldrarna 65–79 år, som alltså var mellan 45–59 år för 20 år sedan, anser hälften att den största skillnaden de senaste två decennierna är att synen på äldre och sex inte är lika stigmatiserad. Närmre en tredjedel (31 procent) anser även att sex är mer jämlikt mellan män och kvinnor idag.

Inget av dessa svar har uppgetts i någon större utsträckning hos de yngre åldersgrupperna 18–29 år, som till stor del växt upp under de senaste 20 åren av förändring.
Där anser man i stället att det är vanligare att använda sexleksaker och att vi pratar mer öppet om sex och onani (39 procent). 38 procent uppger även att de tror att synen på HBTQI+ inte är lika stigmatiserad i dag som den var förr.

Den yngre generationen tror även att stor förändring skett i våra relationer och att vi har fler sexpartners nu än tidigare och att det är mer vanligt med öppna relationer och polygami (28 procent). Närmre en femtedel (18 procent) tror även vi börjar onanera och ha sex i yngre ålder.

– Det är intressant att se att nästan alla anser att synen på sex, relationer och onani faktiskt har förändrats de senaste 20 åren. Det är en bild vi absolut delar. När LELO startade hade sexleksaker inte alls gjort samma avtryck på marknaden som i dag, nu är det någonting många pratar om öppet och synligheten i media är helt enorm i jämförelse. Vi är också glada att många ser framsteg inom ämnen som HBTQI+, jämlikt sex och äldres sexliv, även om det är en lång väg kvar, säger Jenny Peura, Marknads- och kommunikationschef på LELO Sverige.

Även mellan könen finns det skillnader i hur man upplever förändringarna som skett. Många kvinnor (40 procent) ser en skillnad när det kommer till att prata öppet om sex och onani och var tredje kvinna tror även att det är enklare att vara öppen med sin sexualitet.

Fler män (19 procent) än kvinnor (13 procent) tror att sex är mer jämlikt mellan män och kvinnor idag.

Om undersökningen:
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Kantar Sifo på uppdrag av LELO. Statistiken samlades in 1–12 april 2023. Totalt deltog 1 000 personer i åldrarna 18–79 år och resultatet är riksrepresentativt.

Källa: Lelo.


© Copyright 2024 - Sitemap
Cookies
crossmenu